Phòng khám Đa Khoa
Quốc Tế Cộng Đồng
Miễn phí cước gọi
0243.967.2999

Đau hậu môn

Đau tức, khó chịu ở hậu môn là những biểu hiện thường gặp ở mọi
2017-10-21 09:17:58 626
2017-10-19 17:34:27 690
2017-10-19 17:15:26 530
2017-10-19 17:01:51 642
2017-10-19 16:19:41 291
2017-10-19 16:02:21 700
2017-10-19 15:59:01 605

Bác sỹ đang yêu cầu được chát với bạn

Đồng ý Từ chối