Phòng khám chuyên khoa
Hậu Môn - Trực Tràng

Đau hậu môn

Nhiều người thường e ngại việc điều trị bệnh đau rát hậu môn, bởi đây

Bác sỹ đang yêu cầu được chát với bạn

Từ chối Đồng ý