Phòng khám Đa Khoa
Quốc Tế Cộng Đồng
Miễn phí cước gọi
0243.967.2999
Số 193C1 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0167.569.2199

Bác sỹ đang yêu cầu được chát với bạn

Đồng ý Từ chối